Oferta

Tłumaczenia zwykłe

Tłumaczenia zwykłe to tłumaczenia zamawiane, gdy nie jest wymagane poświadczenie ich przez tłumacza przysięgłego. Są to zazwyczaj publikacje naukowe, teksty marketingowe, dokumenty firmowe, strony internetowe czy opisy produktów. Tłumaczenia ustne, które dzielą się na tłumaczenia konsekutywne (tłumaczenie części wypowiedzi w czasie, kiedy mówca robi przerwę), tłumaczenia symultaniczne (tłumaczenie równolegle z wypowiedzią osoby przemawiającej) oraz tłumaczenia szeptane (polegające na tłumaczeniu wypowiedzi do ucha) najczęściej dotyczą konferencji, rozmów biznesowych czy debat.

Tłumaczenia uwierzytelnione (tzw. przysięgłe)

Tłumaczenia uwierzytelnione dokonywane są przez specjalnie do tego uprawnionego przez Ministra Sprawiedliwości tłumacza przysięgłego i dotyczą przede wszystkim dokumentów urzędowych, sądowych, czy tych otrzymanych od zagranicznych pracodawców czy z zagranicznych instytucji. Mają one szczególną moc urzędową i dotyczą ich odrębne wymogi formalne. Każdy tłumacz przysięgły posługuje się specjalną pieczęcią, która zawiera imię i nazwisko tłumacza, wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia, a także przypisany mu numer na liście tłumaczy przysięgłych. Tłumaczenie uwierzytelnione może być wykonane na podstawie oryginalnego dokumentu lub jego kserokopii, odpisu czy skanu. Tłumacz przysięgły wykonuje również tłumaczenia ustne, które najczęściej wymagane są w sądach, w trakcie przesłuchań czy w urzędzie stanu cywilnego.